Lubicie krzyżówki? 3 pionowo, 5 poziomo…

Opublikowane przez admin w dniu

Tak, dobrze kojarzycie, dzisiaj będzie o kontrolach poziomych i pionowych. Z poprzedniego artykułu wiemy już jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oparty na trzech liniach obrony. Te trzy linie obrony są tak naprawdę podstawą do zrozumienia czym różni się kontrola pionowa od poziomej. Z poziomym monitorowaniem mechanizmów kontrolnych mamy do czynienia w przypadku, gdy kontrolujemy tę samą linię obrony, czyli jeżeli mechanizm kontrolny stosuje I linia obrony i prawidłowość stosowania tego mechanizmu testuje też osoba z pierwszej linii obrony. To samo dotyczy samej weryfikacji bieżącej – jeżeli weryfikacji dokonuje osoba z tej samej linii obrony co osoba, która stosuje ten mechanizm kontrolny to jest to weryfikacja pozioma. Pojawia się ona w banku najczęściej. Każda kontrola realizowana przez kierownika jednostki w jednostce mu podległej jest kontrolą poziomą. Oczywiście kontrole poziome są też realizowane w ramach II linii obrony. Warunek – mechanizm, który jest testowany jest realizowany przez II linię obrony. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli na przykład zespół kontroli wewnętrznej testuje stosowanie mechanizmu kontrolnego przez zespół ryzyka bankowego. Jak pamiętamy z poprzedniego artykułu oba te zespoły stanowią II linię obrony, zatem kontrola jest realizowana na tym samym poziomie, czyli jest pozioma.Nie trudno się domyślić, że jeżeli mówimy o kontroli pionowej, to mamy na myśli kontrolę hierarchiczną, czyli jeżeli II linia obrony testuje I linię obrony. Czyli za każdym razem, kiedy zespół kontroli wewnętrznej, czy compliance, czy zespół ryzyka weryfikują/testują to co realizują na co dzień pracownicy I linii obrony to zawsze będzie kontrola pionowa.A co z III linią obrony? Czy oni też realizują monitorowanie pionowe? A no nie. W świetle Rekomendacji H, nadzorca definiując czym jest monitorowanie pionowe, przywołuje jedynie sytuację kiedy to II linia obrony niezależnie sprawdza I linię obrony. Zatem możemy uznać, że to nazewnictwo odnosi się tylko do I i II linii obrony.A jak myślicie? Czy może się zdarzyć sytuacja, że I linia obrony weryfikuje lub testuje II linię obrony? Czekamy na pomysły w komentarzach.

Kategorie: Blog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *