Lubicie krzyżówki? 3 pionowo, 5 poziomo…

Tak, dobrze kojarzycie, dzisiaj będzie o kontrolach poziomych i pionowych. Z poprzedniego artykułu wiemy już jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oparty na trzech liniach obrony. Te trzy linie obrony są tak naprawdę podstawą do zrozumienia czym różni się kontrola pionowa od poziomej. Z poziomym monitorowaniem mechanizmów kontrolnych mamy do czynienia Więcej…

Czy dyrektorzy oddziałów to I czy II linia obrony?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi kontroli wewnętrznej, w banku powinny być wyodrębnione trzy linie obrony. Żeby było prościej, zaczniemy od końca :). III linia obrony to tak zwany audyt wewnętrzny. Jeżeli jest powołany to podlega bezpośrednio pod prezesa zarządu. W większości banków spółdzielczych, zadania przypisane do audytu wewnętrznego realizuje System Ochrony Więcej…