nowe funkcje

Nie zatrzymujemy się. Intaco rozbudowane o nowe pytania. Rozszerzyliśmy checklistę w obszarze zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym o pytania związane z prawidłowością wypełniania kart zdarzeń ryzyka operacyjnego w ramach prowadzonego rejestru zdarzeń. Niniejsze pytania są konsekwencją zaleceń pokontrolnych audytu wewnętrznego IPS w jednym z naszych Banków Spółdzielczych.

EuroFatca w Intaco

w module Rachunki i Rozliczenia, dla Rachunków Bieżących zyskało nowe pytania dotyczące „EuroFatca – wymiana informacji podatkowej z innymi państwami”. Bardzo dziękujemy Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie, za opracowanie nowych pytań i współpracę w tym zakresie.