Kontrola wewn臋trzna w banku聽

na bazie 聽matrycy funkcji kontroli.

聽Kompletny system dla bank贸w.Czym jest Intaco?

Intaco to innowacyjne narz臋dzie, wspieraj膮ce instytucje finansowe w procesie kontroli wewn臋trznej oraz procesie ochrony danych osobowych poprzez automatyzacj臋 tych proces贸w i kontrol臋 poprawno艣ci ich realizacji.

Zgodno艣ci膮 z najlepszymi praktykami

Nasze narz臋dzie jest zgodne ze znowelizowan膮 Rekomendacj膮 H dotycz膮c膮 systemu kontroli wewn臋trznej w bankach, Rozporz膮dzeniem MRiF z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarz膮dzania ryzykiem i systemu kontroli wewn臋trznej, norm膮 PN-EN ISO 190011:2012 oraz Rozporz膮dzeniem RODO

Automatyzacj膮 proces贸w

System pozwala zachowa膰 wysoki poziom zgodno艣ci jednostki z wymogami przy ma艂ym nak艂adzie pracy i rzeteln膮 analiz膮 ryzyka w badanych obszarach

Zaoszcz臋dzonym czas
Intaco pozwala w prosty i skuteczny spos贸b zarz膮dza膰 kontrol膮 wewn臋trzn膮 w banku w oparciu o matryc臋 funkcji kontroli.

Wsparcie dla Kom贸rek kontroli wewn臋trznej

Matryca Funkcji Kontroli

Matryca funkcji kontroli dla istotnych proces贸w bankowych powi膮zana z celami, mechanizmami kontrolnymi i sposobami monitorowania.

Baza Pyta艅

Przeprowadzenie kontroli wewn臋trznej w banku w oparciu o baz臋 zamkni臋tych pyta艅 zapewnia obiektywn膮 ocen臋 badanego obszaru.

Generowanie Nieprawid艂owo艣ci i Zalece艅

Wykryte podczas kontroli nieprawid艂owo艣ci oraz zalecenia pokontrolne generowane s膮 automatycznie na bazie udzielanych podczas badania odpowiedzi na pytania.

Raporty

Czytelne protoko艂y pokontrolne oraz raporty z ka偶dego etapu procesu kontroli dostosowane s膮 do potrzeb poszczeg贸lnych odbiorc贸w.

Harmonogramy

Rozbudowane wielopoziomowe harmonogramy i kalendarze pozwalaj膮 na planowanie dzia艂a艅 zdefiniowanych w matrycy funkcji kontroli, realizacj膮 zalece艅 i doskonaleniem kontroli wewn臋trznej w banku.

Monitorowanie

Analiza i ocena skuteczno艣ci dzia艂a艅 naprawczych, doskonal膮cych oraz dzia艂alno艣ci kom贸rki kontroli wewn臋trznej.

Wskaz贸wki i Dokumenty

Wskaz贸wki dotycz膮ce sposobu udzielania odpowiedzi oraz predefiniowana baza dokument贸w powi膮zana z wytycznymi umo偶liwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli wewn臋trznej bez specjalistycznej wiedzy na temat badanego obszaru.

Bie偶膮ce Informacje

Mo偶liwo艣膰 poinformowania o krytycznych nieprawid艂owo艣ciach wykrytych podczas kontroli.

Wsparcie dla Administrator贸w danych osobowych

Rejestr czynno艣ci przetwarzania

Rejestrowanie czynno艣ci przetwarzania danych osobowych w oparciu o predefiniowane s艂owniki i kategorie.

Rejestr narusze艅

Rejestrowanie narusze艅 ochrony danych osobowych wraz z automatyczn膮 kontrol膮 prawid艂owo艣ci wype艂niania obowi膮zku informowania organ贸w nadzorczych i os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 o naruszeniu.

Rejestr Upowa偶nie艅

Rejestrowanie upowa偶nie艅 do przetwarzania danych osobowych wraz z kontrol膮 uprawnie艅 do system贸w na bazie czynno艣ci przetwarzania, do kt贸rych na dost臋p u偶ytkownik oraz repozytorium podpisanych upowa偶nie艅.

Rejestr ryzyk

Zarz膮dzanie ryzykiem zwi膮zanym z ochron膮 danych osobowych wraz z automatycznym rejestrowaniem narusze艅 i nieprawid艂owo艣ci w rejestrze ryzyk.

Kontrola skuteczno艣ci

Przeprowadzanie kontroli skuteczno艣ci organizacyjnych i technicznych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa w oparciu o baz臋 zamkni臋tych pyta艅.

Zarz膮dzanie zgodno艣ci膮 z RODO

Automatyczne generowanie zalece艅 pokontrolnych na bazie przeprowadzonych kontroli i zarz膮dzanie procesem ich realizacji.