Kontrola wewnętrzna w banku na bazie  matrycy funkcji kontroli. Kompletny system dla banków.

 • Dzięki ciągłemu rozwojowi i wychodzeniu naprzeciw naszym potrzebom uważamy, że aplikacja Intaco spełnia nasze oczekiwania i z pełną świadomością możemy polecić ją innym bankom.

  Nasi klienci o nas

 • Początki były trudne, mnóstwo pytań i niewiadomych, które powoli rozwiewały się dzięki współpracy z zespołem Intaco. Obserwowaliśmy jak rozwija się ta aplikacja częściowo z naszym udziałem. Tworzenie matrycy funkcji kontroli, planów kontroli nie sprawia już tylu problemów.

  Nasi klienci o nas

 • Program Intaco umożliwił nowe spojrzenie na proces kontroli poprzez wprowadzenie pytań w zakresie obszaru objętego kontrolą. Jest programem scentralizowanym, wyznaczone osoby mają podgląd na matrycę funkcji kontroli formalnie w dedykowanych jednostkach organizacyjnych banku.

  Nasi klienci o nas

 • Dzięki aplikacji stworzyliśmy matrycę funkcji kontroli,  do jej budowy wykorzystaliśmy elementy zawarte w programie tj. celów ogólnych, szczegółowych, powiązaliśmy je z procesami istotnymi i wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi.

  Nasi klienci o nas

 • Aplikacja stworzyła możliwość opracowania planów kontroli, które po uszczegółowieniu usprawniły kontrolę, m.in. w zakresie terminowości wykonania zaplanowanego badania, dzięki wprowadzaniu konkretnych dat pracownicy sprawujący kontrolę nie mają możliwości ich przekroczenia.

  Nasi klienci o nas

 • Intaco jest aplikacją rozbudowaną, a aktualizacje które są sukcesywnie wprowadzane powodują, że praca w programie nie stwarza użytkownikom problemów. Na wszelkie pytania uzyskujemy odpowiedzi, a problemy zostają rozwiązywane natychmiastowo.

  Nasi klienci o nas

 • Gdy wprowadzono matrycę do kontroli wewnętrznej wszyscy zderzyliśmy się z trudnościami jakie przyniosły zmiany. Mając w perspektywie pracę w programie Excel zaczęliśmy poszukiwać innych prostszych rozwiązań. Znaleźliśmy je w aplikacji Intaco..

  Nasi klienci o nas

 • Możemy już stwierdzić , że program jest przejrzysty , łatwy w obsłudze oraz stanowi wsparcie dla Zarządu Banku. Współpraca z firmą BlueNet  układa się bez zarzutów . Sprawy wymagające wyjaśnienia ze strony firmy są rozstrzygane bardzo szybko.

  Nasi klienci o nas

 • Zarząd posiada bieżący wgląd w proces sprawowania kontroli w banku, co pozwala na prawidłowe zarządzanie.

  Nasi klienci o nas

 • Po blisko pół roku korzystania, aplikację Intaco oceniamy bardzo pozytywnie, równie pozytywnie oceniamy współpracę z firmą. Podstawową zaletą aplikacji jest jej intuicyjność, każdy bez problemu i specjalnego szkolenia może się nią posłużyć.

  Nasi klienci o nas

1629
liczba użytkowników aplikacji

Półautomatyczne mechanizmy kontrolne

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj „weźmiemy na tapetę” półautomatyczne mechanizmy kontrolne. Zostawiłam je na sam koniec, bo z mojego doświadczenia, sprawiają najwięcej kłopotów. Zazwyczaj nie mamy problemu z określeniem manualnych i automatycznych. Manualne (jak pisałam w Więcej…

Nowe check listy do kontroli wewnętrznej

Rozbudowaliśmy aplikację o kolejne pytania w zakresie kontroli dotyczących: Posiedzeń organów banku i rejestru uchwał (Moduł Zarządzanie bankiem) Pełnomocnictw (Moduł Zarządzanie bankiem) Opracowywania materiałów reklamowych (Moduł Zarządzanie bankiem) Prawidłowego zamykania i otwierania placówki (Moduł Zarządzanie Więcej…

O mechanizmach ciąg dalszy

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiejszy artykuł jest kontynuacją tematu o mechanizmach kontrolnych. Poprzednio przyglądaliśmy się manualnym mechanizmom kontrolnym, czyli tym, za którymi stoi człowiek. Pozostały nam zatem półautomatyczne i automatyczne. Dzisiaj przyjrzymy się tym drugim. Te, Więcej…Czym jest Intaco?

Intaco to innowacyjne narzędzie, wspierające bank w procesie kontroli wewnętrznej oraz procesie ochrony danych osobowych poprzez automatyzację tych procesów i kontrolę poprawności ich realizacji.

Zaoszczędzisz czas

Intaco pozwala w prosty i skuteczny sposób zarządzać kontrolą wewnętrzną w banku w oparciu o matrycę funkcji kontroli.

Automatyzacja procesów

Wysoki poziom zgodności jednostki z wymogami przy małym nakładzie pracy i rzetelna analiza ryzyka w badanych obszarach.

Zgodność z najlepszymi praktykami

Zgodność procesów ze znowelizowaną Rekomendacją H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Rozporządzeniem MRiF z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, normą PN-EN ISO 190011:2012 oraz Rozporządzeniem RODO.

Wsparcie dla Komórek kontroli wewnętrznej

Matryca Funkcji Kontroli

Matryca funkcji kontroli dla istotnych procesów bankowych powiązana z celami, mechanizmami kontrolnymi i sposobami monitorowania.

Baza Pytań

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w banku w oparciu o zaimplementowaną bazę zamkniętych pytań zapewnia obiektywną ocenę badanego obszaru.

Generowanie Nieprawidłowości i Zaleceń

Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne generowane są automatycznie na bazie udzielanych podczas badania odpowiedzi na pytania.

Raporty

Czytelne protokoły pokontrolne oraz raporty z każdego etapu procesu kontroli dostosowane są do potrzeb poszczególnych odbiorców.

Harmonogramy

Rozbudowane wielopoziomowe harmonogramy i kalendarze pozwalają na planowanie działań zdefiniowanych w matrycy funkcji kontroli, realizacją zaleceń i doskonaleniem kontroli wewnętrznej w banku.

Monitorowanie

Analiza i ocena skuteczności działań naprawczych, doskonalących oraz działalności komórki kontroli wewnętrznej.

Wskazówki i Dokumenty

Wskazówki dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz predefiniowana baza dokumentów powiązana z wytycznymi umożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli wewnętrznej bez specjalistycznej wiedzy na temat badanego obszaru.

Bieżące Informacje

Możliwość poinformowania o krytycznych nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli.

Wsparcie dla Administratorów danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych w oparciu o predefiniowane słowniki i kategorie.

Rejestr naruszeń

Rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych wraz z automatyczną kontrolą prawidłowości wypełniania obowiązku informowania organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą o naruszeniu.

Rejestr Upoważnień

Rejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z kontrolą uprawnień do systemów na bazie czynności przetwarzania, do których na dostęp użytkownik oraz repozytorium podpisanych upoważnień.

Rejestr ryzyk

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych wraz z automatycznym rejestrowaniem naruszeń i nieprawidłowości w rejestrze ryzyk.

Kontrola skuteczności

Przeprowadzanie kontroli skuteczności organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w oparciu o bazę zamkniętych pytań.

Zarządzanie zgodnością z RODO

Automatyczne generowanie zaleceń pokontrolnych na bazie przeprowadzonych kontroli i zarządzanie procesem ich realizacji.