użytkownik-intaco

Kontrola wewnętrzna i ochrona danych osobowych

Intaco to innowacyjne narzędzie, wspierające jednostkę zarówno w procesie kontroli wewnętrznej jak i w procesie ochrony danych osobowych poprzez automatyzację tych procesów jak i kontrolę poprawności ich realizacji.

1599

Użytkowników już nam zaufało. Dziękujemy.
Teraz czas na Ciebie.

Czym jest Intaco?

Wieloletnie doświadczenie firmy BlueNet® na rynku Banków Spółdzielczych zaowocowało stworzeniem aplikacji Intaco.
Zaoszczędzisz czas

Intaco pozwala w prosty i skuteczny sposób rozwiązać problemy dotyczące kontroli wewnętrznej i ochrony danych osobowych.

Automatyzacja procesów

Wysoki poziom zgodności jednostki z wymogami przy małym nakładzie pracy i rzetelna analiza ryzyka w badanych obszarach.

Zgodność z najlepszymi praktykami

Zgodność procesów ze znowelizowaną Rekomendacją H, normą PN-EN ISO 190011:2012 oraz Rozporządzeniem RODO.

Wsparcie dla Komórek kontroli wewnętrznej

Matryca Funkcji Kontroli

Zdefiniowana matryca dla istotnych procesów bankowych powiązana z celami, mechanizmami kontrolnymi i sposobami monitorowania.

Baza Pytań

Przeprowadzenie kontroli wyłącznie w oparciu o zaimplementowaną bazę zamkniętych pytań zapewnia obiektywną ocenę badanego obszaru.

Generowanie Nieprawidłowości i Zaleceń

Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne generowane są automatycznie na bazie udzielanych podczas badania odpowiedzi na pytania.

Raporty

Czytelne protokoły pokontrolne oraz raporty z każdego etapu procesu kontroli dostosowane są do potrzeb poszczególnych odbiorców.

Harmonogramy

Rozbudowane wielopoziomowe harmonogramy i kalendarze pozwalają na planowanie działań związanych z kontrolą, realizacją zaleceń i doskonaleniem komórki kontroli wewnętrznej.

Monitorowanie

Analiza i ocena skuteczności działań naprawczych, doskonalących oraz działalności komórki kontroli wewnętrznej.

Wskazówki i Dokumenty

Wskazówki dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi oraz predefiniowana baza dokumentów powiązana z wytycznymi umożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli wewnętrznej bez specjalistycznej wiedzy na temat badanego obszaru.

Bieżące Informacje

Możliwość poinformowania o krytycznych nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli.

Wsparcie dla Administratorów danych osobowych

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych w oparciu o predefiniowane słowniki i kategorie.

Rejestr naruszeń

Rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych wraz z automatyczną kontrolą prawidłowości wypełniania obowiązku informowania organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą o naruszeniu.

Rejestr Upoważnień

Rejestrowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z kontrolą uprawnień do systemów na bazie czynności przetwarzania, do których na dostęp użytkownik oraz repozytorium podpisanych upoważnień.

Rejestr ryzyk

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych wraz z automatycznym rejestrowaniem naruszeń i nieprawidłowości w rejestrze ryzyk.

Kontrola skuteczności

Przeprowadzanie kontroli skuteczności organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w oparciu o bazę zamkniętych pytań. 

Zarządzanie zgodnością z RODO

Automatyczne generowanie zaleceń pokontrolnych na bazie przeprowadzonych kontroli i zarządzanie procesem ich realizacji.

Bądź na bieżąco

Newsletter

Najnowsze Posty

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas teraz!


  

 

 

BlueNet® sp. z o. o. 

ul. Tymienieckiego 25D/48; 90-350 Łódź

intaco@bluenet.pl

42 209 33 50